22/04/2010

gõ thơ trong đêmđêm có kẻ
ngồi làm thơ
gõ phím
lòng trầm tư
những biến động
sơn hà
cảm kích ai
xưa dưới trăng
mài kiếm
dạ u hoài
vì vận nước
can qua

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP