08/04/2010

một nét Bình Nguyên Lộcsống ẩn dật sau miền Nam mất
mặc cộng sản chiêu đãi liên hồi
vũ khí nhà văn vẫn còn giữ
chỉ là lòng tự trọng thế thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP