24/04/2010

tính khôngmong quý vị lãnh đạo cộng sản
đang nắm quyền bạo trị quê hương
đọc và nhận thông điệp minh tuệ
về tính không trong cõi vô thường

* sau khi đọc Diệu nghĩa chữ «Không» của Huỳnh Ngọc Chiến trên Da Màu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP