18/04/2010

chùm thơ cho những người rơm


(hình: BBC)

rừng Nam Téteghem

lạnh da lều gió xé lòng
bỏ quê bỏ xứ để mong đổi đời
rau rừng ăn sống cầm hơi
chỉ nghe cay đắng thêm mười đắng cay

lờ vờ

anh chờ nhảy bãi em chờ
cảng tàu hai đứa lờ vờ vậy thôi
trong nhà lò sưởi ai ngồi
có đôi mình cũng một đôi ngoài đường

bán thân

gia tài còn có tấm thân
cần tiền nhảy bãi đổi phần tiết trinh
tiền trao thì phải trao tình
em đâu muốn nhớ tên mình làm chi

trồng Cỏ

họ nói trồng Cỏ bên Anh
tiền lương mỗi tháng mấy ngàn Euros
cả năm cả bọn ước mơ
vẫn đời vất vưởng vẫn chưa đổi đời

thanh toán

bơ vơ thì sống bơ vơ
đường dây lậu biết bao giờ đến nơi
tranh giành xe tải có người
tự dưng mất bặt tăm hơi là thường

nhảy xe

nhảy xe ai gọi vừa nghe
chạy ra đến chỗ thì xe đi rồi
còn đang lòng dạ rối bời
nghe tin xe cán chết người nhảy xe

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP