25/04/2010

trời nóng Sài Gòntrời nóng rát mặt ran người
khô môi nên cả nụ cười cũng khô*
hắn mua nước mía mang vô
nói cho thanh nhiệt mời cô nương dùng

[*] câu văn của một người bạn ở Sài Gòn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP