20/10/2011

đâu mất rồi?giặc Hán chiếm các đảo biển Đông
vào nước ta đội lốt công nhân
mang trọng trách bảo vệ tổ quốc
đâu mất rồi quân đội nhân dân?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP