21/10/2011

trăng hoakhoan thai nữ chủ mời trà
uống xong khách tự trăng hoa ước nguyền
kiếp sau nếu có cơ duyên
anh xin làm chiếc gối thiền của em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP