01/10/2011

nghệ sĩem nói em sống không hạnh phúc
nhưng em chẳng buồn chẳng trách ai
có muốn giữ không ai giữ được
tâm hồn em thanh thoát như mây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP