19/10/2011

bạn tôi làm thơ


Poet - Dominique Dufour

bạn tôi ở Việt Nam kể chuyện làm thơ
chẳng phải vì công an văn hóa
mà mấy con chữ nhường nhau
thực ra vì hắn chán

hắn chán chuyện đất nước
chán chuyện cơm áo gia đình
chán chuyện văn chương thời đại
hắn chán nhất mình

hắn tắm xong rồi đi tụng kinh
tượng Phật Thích Ca chẳng nói gì
hắn dâng hương cúi lạy
nguyện quy y cùng tam bảo

xong hồi kinh Tịnh Độ hắn chợt nhận ra
từ lâu hắn sống thiếu từ bi với tất cả
mọi người chung quanh
nhất là với chính mình

hắn kể sau đó ra ngồi bàn máy vi tính
gõ phím làm thơ
lần này mấy con chữ rủ nhau ra
hoan hỷ như đi lễ chùa vậy

đấy... có thế đấy
mà hắn làm được bài thơ
tôi định bàn thêm thì hắn đã lảng chuyện
còn tôi...chữ nghĩa lừ đừ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP