06/10/2011

trên sàn nhảyôm eo dìu nàng trên sàn nhảy
hắn buông lời ong bướm lả lơi
vẫn yểu điệu thản nhiên nàng nói
anh ơi em không mượn chồng người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP