13/10/2011

tọa thiềnthân ngồi tâm cũng nên ngồi
nếu tâm giao động hãy mời tâm yên
chánh niệm trong lúc tọa thiền
quán hơi thở sẽ tự nhiên tâm bình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP