12/10/2011

nửa gánhbạch thầy tội lỗi của anh ấy
con tha thứ nhưng con không quên
bần tăng xin mừng cho thí chủ
còn trên vai nửa gánh ưu phiền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP