03/10/2011

tâm phân biệtmắt thấy người nhan sắc
bất giác xúc động tâm
người đẹp đã đi mất
tâm vẫn động không an

không phải vì nhan sắc
mà lòng thấy bồi hồi
chính vì tâm sư bảo
còn phân biệt đấy thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP