04/10/2011

đọc tin cướp dầuđọc báo chị nói đáng phiền
nhà nước chỉ biết cậy quyền hiếp dân
biển ta chúng đặt giàn khoan
sao không đánh đuổi bọn ăn cướp dầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP