10/10/2011

nhớ mùicứ tưởng xa nhau là sẽ quên
ai ngờ ray rứt nỗi buồn riêng
em ngủ với chồng em đâu biết
đêm một mình anh nhớ mùi em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP