15/10/2011

duyên nợlúc hắn ngồi chơi nàng thấy vớ
ở bàn chân hắn lủng một lỗ
sau lấy nhau thỉnh thoảng nàng cười
lúc xếp vớ hắn vào ngăn tủ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP