05/10/2011

nhuộm cốmchị mách xưa nay làng Vòng
cốm thơm dẻo ngọt ăn xong vẫn thèm
nhưng màu xanh cốm anh xem
là do hóa chất họ đem nhuộm vào

* Sau khi đọc bài Đau đớn cốm Vòng, tinh hoa quà Hà Nội bị nhiễm độc trên giaoduc.net.vn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP