22/12/2008

hắn yêu

hắn yêu lúc như trâu hùng hục
lúc nhẹ nhàng như bướm vờn bay
nàng vẫn tin dù hắn nói dối
thề chỉ yêu nàng chẳng yêu ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP