29/12/2008

phòng khách HXS

nhà anh phòng khách kê hai tủ
tủ đựng rượu tủ đựng nước hoa
bạn cười nói vợ chồng hạnh phúc
vì anh trong uống chị ngoài xoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP