23/12/2008

lục bát hồng

em từ lục bát bước ra*
áo dài lụa bạch đôi tà gió lay
dáng người mình hạc xương mai
thơ anh viết thảo mấy bài lót chân

vào chùa hoa sứ trắng sân
nhặt lên một đóa ân cần gửi trao
môi em thắm nụ hồng đào
hồn anh trong giấc chiêm bao la đà

em từ lục bát bước ra
làm ngây ngất cõi thi ca lạ kỳ
vì em con gái nhu mì
anh yêu tha thiết từ khi tỏ tình

yêu em nhan sắc tôn vinh
câu thơ làm kiệu cung nghinh em ngồi
đời như gió thoảng mây trôi
tình sau ảo mộng vẫn bồi hồi tim

*câu thơ luân hoán

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP