30/12/2008

đêm mưa

nàng thả hồn đi rong vào nhạc
những xa xăm kỷ niệm tìm về
chàng vẽ hai người trong trí tưởng
quán nhạc đêm ngồi uống cà phê

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP