14/12/2008

như trẻ con

nhớ một ngày đông đi trượt tuyết
dốc xuống ngọn đồi bước trượt chân
em ngã kéo theo tôi ngã chúi
ôm nhau lăn như trẻ con lăn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP