06/12/2008

tranh bếp

mắm gừng, vịt luộc, tiết canh
phủi ruồi vợ lấy lồng bàn đậy che
ruồi bay lảo rảo vo ve
chồng ngồi hút thuốc lè phè đợi cơm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP