16/12/2008

sãi điên

đêm trăng lạnh làm thơ đề bạt
nhan sắc em lan trắng ưu phiền
có bữa mơ cửa tùng say khướt
thơ đọc như là gã sãi điên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP