27/12/2008

đêm 26

uống nửa chai cognac
say chếnh choáng hôn mê
đi lọt vào âm đạo
chàng quên mất lối về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP