09/12/2008

mây trôi

mây trôi đâu vẩn vơ ở đó
nên người ta mắc chứng mộng mơ
mây trôi đi chẳng cần ai nhớ
nên người ta mắc bệnh mong chờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP