15/12/2008

thăm

bông tuyết phủ đầy lên nỗi nhớ
khoác áo manteau lội bão thăm
mượn em khăn tắm lau khô mặt
xong đến giường em gối ngực nằm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP