31/12/2008

biết nghĩa*

tiết thu thầy ngã bệnh từ trần
cây cối đeo tang trắng rũ sân
động quan gia súc kêu thảm thiết
thương tiếc như người khóc chủ nhân

* phỏng ý văn Hồ Đình Nghiêm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP