19/12/2008

nguyên cớ

hắn kể hắn đang học đệ tứ
cô giáo duyên năm đó mang bầu
cô thôi dậy hắn cũng bỏ học
bắt đầu làm thơ luyến ái câu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP