25/12/2008

ở phòng tranh

xem tranh thiếu nữ và hoa
bỗng chị gục mặt khóc òa vai anh
anh vuốt tóc chị dỗ dành
chị nói thiếu nữ trong tranh là mình
chị là người mẫu nữ sinh
còn người họa sĩ là tình nhân xưa
mậu thân khói lửa giao thừa
người ấy tử trận lúc vừa mới yêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP