10/12/2009

anh K.

anh luôn sống là người tử tế
(vừa nói chị vừa cắt trái dưa)
gần chết mặt anh rất bình thản
nói nghĩ đời anh sống không thừa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP