24/12/2009

ngu đấy

hứng đấy mua sách muốn đọc đấy
về nhà bỏ đấy xong quên đấy
sách không đọc vẫn là sách đấy
bao năm ngu vẫn còn ngu đấy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP