23/04/2010

buổi trưa trong bếpchị vén tóc nhìn ra sân nắng
xong cúi đầu tiếp tục rửa rau
anh gập sách lúc chị buồn nói
sống chỉ cần tử tế với nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP