04/04/2010

vài thành ngữ phi lý XHCNlàm thật thì chật vật sống, làm dối được hối lộ tiền
viết thật bị vất sọt rác, viết dối báo nối nhau đăng
chân thật chỉ đất trời biết, giả dối lại khối người tin
nói thật Đảng vật cả đời, nói dối thành đối tượng cao
cười thật thì bật trong lòng, cười dối để dội ra ngoài
tài thật tất bật kiếm cơm, tài dối sớm tối tà tà
nói thật thì rất hiếm hoi, nói dối thành thói mỗi ngày

* sau khi đọc bài Hãy nói dối tốt hơn nữa của Nguyễn Quang Lập trên Dân Luận.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP