29/10/2011

bất nhânhọ xây mộ tử tế
lính xâm lược Bắc phương
chết trong cuộc chiến tranh biên giới
rồi đặt tên nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc

còn nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
họ miệt thị là nơi chôn những kẻ lầm đường
giựt đổ tượng Thương Tiếc
để hoang tàn cỏ dại mọc tràn lan

họ bất nhân với đồng bào mình
nhưng sợ hãi kẻ thù phương Bắc
mang tâm lý thần phục thiên triều
họ chỉ có thể là thái thú

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP