30/10/2011

cái chết của bạo chúa


Gaddafi (1942-2011)

Gaddafi bị bắt như chuột
trong một ống cống ở vòng đai thành phố Sirte
nơi hắn và đồng bọn tử thủ lần cuối cùng

Hội Đồng Quốc Gia Lâm Thời Lybia (NTC*)
muốn hắn sống để đối diện công lý
nhưng khi áp giải hắn
các chiến sĩ NTC hăng máu, căm thù và phẫn nộ
đã không thể tự kềm

mà thật, ai có thể dàn diễn
một cuộc áp giải bạo chúa trong trật tự
khi mà trước giây phút Gaddafi bị giết
là hỗn loạn, súng nổ, khói lửa
và máu thịt kinh hoàng

thế giới có thể đặt câu hỏi
về cách hành xử khốc liệt của các chiến sĩ NTC
đối với một tù nhân chiến tranh
nhưng những người dân Lybia sau 42 năm bị đày ải
dưới ách cai trị tàn ác của bạo chúa
chẳng mấy ai lên tiếng phàn nàn
họ hân hoan ăn mừng chiến thắng
tán dương đấng thượng đế toàn năng
và kéo nhau đi xem xác hắn
được đặt nằm trong một phòng đông lạnh
ở khu chợ thịt gia súc Misrata
nhiều người nói phải thấy tận mắt xác hắn mới an lòng
mới tin mình thực sự có tự do

đối với những kẻ lãnh đạo độc tài còn xót lại trên thế giới
họ có bao giờ nghĩ mình cuối cùng
sẽ giống số phận của bạo chúa Gaddafi?

[*] NTC: National Transitional Council of Lybia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP