17/10/2011

chôn conchôn con chết đói giữa đồng
áo quần không có một manh trên người
hơn để kên kên rỉa mồi
mẹ khô nước mắt nghẹn lời xót xa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP