05/12/2008

sen

nằm bên em suốt buổi trưa
đưa tay sờ chỗ không mưa ướt nhèm
đẹp hồng như một đóa sen
khép chân em kẹp lời khen tôi vào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP