29/01/2009

ảo ảnh

lúc nắng vàng hoa đỏ
lúc nắng đỏ hoa vàng
biết ngờ hai con mắt
hay ngờ ánh dương quang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP