15/01/2009

khi yêu

nàng bảo khi yêu đâu cần nói
vì con mắt đã nói thay lòng
chưa chia tay đã thương đã nhớ
đã thấy mình con mắt thầm mong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP