16/01/2009

xé thơ

dựng anh hùng trong thơ hào khí
cái chết coi nhẹ tựa lông hồng
sư đọc bảo đi cầu hết giấy
xé thơ anh chùi đít được không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP