25/01/2009

ngẫu ý

đêm khuya giấy bút ngồi trầm mặc
uống nước trà sen nhai kẹo vừng
ngẫu ‎hứng mấy dòng thơ xuân cảm
mở lòng mình như bóc bánh chưng

bằng hữu ai quên và ai nhớ
nhân ảnh phôi pha cuộc vô thường
cố quận mịt mù xa cố quận
tha hương buồn sự vụ tha hương

bất giác nhớ người đêm trừ tịch
áo tím gia long đẹp lạ lùng
chúc em xuân sắc càng xuân sắc
thư dung càng yểu điệu thư dung

mười năm chưa giải xong công án
không đánh sao vang chuông đại hồng
thôi cứ chúc mình tâm an lạc
duyên cớ gì nghĩ chuyện sắc không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP