10/01/2009

gặp đâu

khuôn mặt nàng ngờ ngợ nét quen
dù phấn son lộng lẫy ánh đèn
lục óc chàng nhớ xưa chợ nổi
con ngọc bơi xuồng bán bông sen

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP