03/01/2009

hương quê

ngồi ăn quán với hồng nhan
làm sao gắp tiếng ròn tan em cười
lạ mình ngẫu nhĩ năm mươi
thích ăn bánh đập vì người sắc hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP