21/01/2009

cài cúc

lúc đứng sau lưng cài cúc hộ
thấy lưng nàng óng mịn lông măng
ghé môi trên gáy nàng hôn nhẹ
chàng bỗng nghe đời mất thăng bằng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP