31/01/2009

nhớ quê*

ở thành mà chỉ nhớ quê
nhớ ao nhớ rẫy ngày về ngóng trông
giữ người mộc mạc chẳng xong
nhưng anh không trách phụ lòng mình đâu

* ý Nguyễn Ngọc Tư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP