05/01/2009

đeo bị

ăn cơm xong chàng mở máy tính
check e-mail mừng thấy thư nàng
nghe nàng gọi kiều phong bất chợt
chàng thấy mình đeo bị cái bang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP