28/01/2009

rát ngực

em ốm cảm nặng anh lo
anh rát ngực lúc em ho rũ người
xin thăm em nói đùa thôi
cháo gà phải nấu một nồi đem sang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP