25/01/2009

vuốt giận

chuyện gì làm hỏa khí bừng bừng
đại hiệp buông đao đứng dựa cột
vuốt giận cô nương xoa nhẹ lưng
xong mắng nhỏ mặt như ong đốt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP