20/01/2009

góc quán

hai người ngồi chụm đầu góc quán
anh cầm tay xiết nhẹ nói yêu
chị bảo đàn ông yêu dễ thật
về thôi anh nắng đã tắt chiều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP